ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಚ್ಚು

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಚ್ಚು

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಒತ್ತಡ ನಿರೋಧಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಚ್ಚುಗಳ ಅನ್ವಯದ ಮೂಲಕ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉದ್ಯಮಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹೇಯಾ ಅಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಚ್ಚು ಕಾರ್ಖಾನೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಚ್ಚು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಚ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರೇಟ್ ಅಚ್ಚು, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಚ್ಚು, ಹೂವಿನ ಮಡಿಕೆಗಳು ಅಚ್ಚು, ಆಟೋ ಭಾಗಗಳು ಅಚ್ಚು, ಇತ್ಯಾದಿ.